top of page

Dirigenție de șantier

     Prin specialiștii săi atestați în domenii precum constructii, instalații, sisteme de alimentare cu apă și canalizare, Bomaco oferă servicii de consultanță și dirigenție de șantier, asigurând buna desfășurare a investiției, atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ, atestând respectarea normelor și normativelor specifice și a legilor în vigoare, prin contra-semnarea documentației specifice.

      Astfel, specialiștii Bomaco colaborează cu toți reprezentanții implicați, pentru a asigura derularea în condiții optime  a investiției, conform legislației specifice în vigoare.

Imagine exemplificativă pentru serviciile de dirigenție de șantier
bottom of page