top of page

Management de proiect

     Bomaco propune clienților săi servicii de consultanță în managementul proiectelor, asigurând derularea în condiții optime a investițiilor prin gestionarea tuturor etapelor specifice acesteia. Astfel, specialiștii Bomaco gestionează proiectul din faza de planificare și până la finalizarea proiectului. 

     Managerii noștri de proiect posedă expertiza necesară pentru a gestiona proiecte dintre cele mai complexe, tratând fiecare dintre acestea cu maximă seriozitate și dedicarea necesară pentru a livra totul la timp, în bugetul stabilit și în deplină conformitate cu documentația de proiect, indiferent de ordinul de mărime al investiției de realizat.

     Serviciile oferite de către noi se regăsesc în următoarele etape și subcapitole ale metodologiei managementului de proiect:

  • Managementul planificării proiectului

  • Reprezentarea beneficiarului în raport cu toate entitățile implicate în proiect

  • Asistență pentru încheierea contractelor cu furnizorii de produse și servicii

  • Managementul riscurilor

  • Managementul costurilor - monitorizarea continuă a costurilor pe întreaga durată a proiectului pentru a facilita luarea deciziilor cele mai eficiente

  • Consultanță pentru predarea proiectului în funcție de specificul fiecărui proiect

  • Monitorizarea proiectului și auditul proiectului

Ședință desfășurată în cadrul activității de project management
bottom of page