top of page

Monitorizare Terestră

Echipament utilizat pentru proiectele de monitorizare interferometrică terestră
Echipament utilizat pentru proiectele de monitorizare interferometrică terestră multipunct

     Interferometria terestră este o metodă de investigație din domeniul ingineriei care folosește undele electromagnetice, într-un interval de frecvențe înalte (10 – 100 GHz), care funcționează pe principiul RADAR (Radio Detection And Ranging) pentru a detecta și înregistra mișcări ale obiectelor  aflate în câmpul de detecție  al aparatului. Astfel, pot fi determinate mișcări de ordin milimetric și submilimetric al obiectivelor supravegheate.

 

     Față de măsurătorile clasice, metoda interferometrică terestră are următoarele avantaje:

 • Oferă un program de măsurători continuu

 • Prezintă posibilitatea de alarmare automată în cazul depășirii anumitor parametri de siguranță

 • Nu necesită accesul pesonalului în zona ce urmează a fi măsurată

 • Monitorizează în timp real un număr mare de puncte, astfel fiind un instrument decizional mult mai sigur

 • Nu depinde de condițiile atmosferice (în special cele de vizibilitate: ceață, ploaie etc.)

 • Oferă o imagine vizuală a locației monitorizate

     Metoda este folosită în construcția/reabilitarea/consolidarea de clădiri/structuri, cu următoarele aplicații concrete:

 • Măsurarea și monitorizarea în timp real și/sau periodic a deplasării sau vibrațiilor legate de obiectivele în curs de construire

 • Măsurarea și monitorizarea deplasării sau vibrațiilor structurilor aflate în vecinătatea șantierelor de construcții sau lipite la calcan de viitoarele structuri

 • Monitorizarea statică și/sau dinamică a elementelor structurale ale construcțiilor

 • Monitorizarea construcțiilor antropice de pământ (ramble, deblee, trepte de înfrățire)

 • Monitorizare structuri mari (baraje, poduri, turnuri înalte, turbine eoliene)

 • Monitorizare tunele, galerii miniere

 • Studiul și monitorizarea alunecărilor de teren, stabilitatea versanților și bermelor din exploatări miniere de suprafață

    

     În vederea organizării și susținerii serviciului de supraveghere și monitorizare în cadrul șantierelor de construcții din mediul urban, Bomaco asigură următoarele tipuri de servicii:

 

     (1) Masurători on spot (punctuale)

În cadrul acestui serviciu sunt efectuate sesiuni de măsurători pe intervale de timp de 30 minute – 1 oră pentru mai       multe linii de observație pe aceeași clădire sau obiectiv. Astfel, rezultatele obținute, împreună cu alte informații legate de zonă (geotehnice, vecinătăți, istoric) ajută în luarea deciziilor legate de operațiunile de construcție/consolidare ale locației respective, cât și la realizarea  programului de monitorizare a acesteia. Avantajul față de o monitorizare clasică este numărul mult mai mare de puncte de interes care pot fi alese și măsurate.

     (2) Monitorizare real-time în scop de asigurare a securității operațiunilor și personalului

În cadrul acestui serviciu, pe parcursul desfășurării unor operațiuni în zone de risc ale unui șantier de construcții se poate asigura monitorizarea în timp real a comportamentului obiectivelor de risc din incinta șantierului sau din vecinătăți.

     (3) Monitorizare clădiri și analiza istoricului de mișcare al acestora

Începând cu luna ianuarie 2019, prin intermediul kit-ului de repoziționare al echipamentului, vom putea oferi monitorizarea în timp a unei structuri în vederea stabilirii unui istoric de deplasare al acesteia. Beneficiarul lucrărilor sau administratorul/proprietarul structurii va stabili intervalul de timp la care se va face monitorizarea cât și componentele/părțile structurii pentru care se dorește monitorizarea.

     În vederea monitorizării integrității structurii podurilor și pasajelor, putem asigura următoarele tipuri de servicii:

 

     (1) Măsurători ale frecvenței vibrațiilor structurii

Specialiștii compară aceste înregistrări cu modelul de calcul pentru a stabili frecvența și perioada de vibrație proprie a structurii. În cazul în care structura monitorizată este mai veche și nu există un model de calcul, măsurătorile servesc la crearea acestui model și devin baza monitorizării.

 

     (2) Monitorizarea în timp real a deformației (testarea sub încărcare, deplasări ale structurii)

Are o aplicabilitate directă pentru verificarea deplasărilor unei structuri noi, înainte de darea în folosință, prin comparație cu modelul de calcul.

Imagine exemplificativă numărul 2 echipament utilizat pentru proiectele de monitorizare interferometrică terestră
Imagine exemplificativă echipament utilizat pentru proiectele de monitorizare interferometrică terestră
bottom of page