top of page

Monitorizare Satelitară

Imagine exemplificativă a unui satelit utilizat în cadrul proiectelor de monitorizare interferometrică satelitară

     Interferometria radar satelitară este o modalitate de determinare a deplasărilor scoarței terestre și ale structurilor supraterane, prin prelucrarea semnalului radar cu apertură sintetică (SAR).

     Una dintre componentele principale ale procesării semnalului SAR constă în focalizarea undelor electromagnetice, preluarea și stocarea imaginilor radar, care în comparație cu procesarea semnalului seismic este echivalentă cu migrarea undelor acustice.

     Informațiile radar satelitare sunt preluate și stocate periodic, la fiecare trecere a satelitului peste zona de interes, utilizatorul putând selecta pentru prelucrare seturi de date, în funcție pe tipul proiectului, de zona de interes și de momentele de timp anterioare. Interferometria satelitară ne arată deplasările structurilor pe o perioadă mare de timp. Aceste deplasări trebuie să fie interpretate împreună cu date despre morfologia terenului și orice alte date relevante.

      Servicii oferite

     (1) Analiză de referință PSP-InSAR a numărului selectat de date, achiziționate pentru zonele de interes

Bomaco vă propune o analiză istorică a deplasărilor structurilor aflate în zonele de interes alese de client, grupate în suprafețe de 1 km pătrat sau mai mari. Pe o asemenea suprafață se pot analiza până la 20.000 de puncte dispersate (Scattered points - SP). Clientul va stabili care sunt punctele de interes pentru el. Rezoluția spațială a imaginii pentru un asemenea punct este de 3x3 metri sau de 10x10 metri.

Vom livra o analiză a deformării la sol prin metoda PSP-InSAR și prin prelucrarea datelor de înaltă rezoluție achiziționate de la compania proprietară/administratoare a constelației de sateliți. Propunerea include câteva opțiuni posibile pentru analiză istorică, cu posibilitatea de a alege începutul analizei în 2011.

     (2) Analiză de monitorizare PSP-InSAR bazată pe aproximativ 30 imagini obținute în 12 luni succesive în zonele de interes

Totodată, vă propunem și o monitorizare a zonelor de interes cu 2, 3, 4 sau 6 actualizări/an, începând cu data actuală. Se vor analiza aproximativ 30 imagini obținute în 12 luni consecutive în zonele de interes. O analiză, pentru ambele subpuncte, include pozițiile PS (coordonatele și înălțimile cartografice sau geografice, exprimate în metri w.r.t. WGS84 elipsoid), vitezele medii de deplasare ale SP (exprimate în mm/an), evoluțiile temporale ale deplasării SP (exprimată în mm la fiecare data de achiziție), raportul tehnic.

bottom of page